Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ανανέωση και έκδοση μηνιαίων καρτών για τον ΜΑΙΟ 2022

Πληροφορίες:

 • 801
  Άνω Κάτω Οβρυά
 • 801
  Δεμένικα Α. Κ. Οβρυά
 • 801
  Προφήτης Ηλίας - Α. Κ. Οβρυά

 • 804
  Κέντρο
 • 804
  Δεμένικα - Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
801
Όθ. Αμαλίας
Διαδρομή Αφετηρία
804
Οβρυά
Από Κρητικού - Άνω Οβρυά - ΔΕΜΕΝΙΚΑ 05:10
05:45 06:15
Από Κρητικού - Άνω Οβρυά 06:00
06:00 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ

06:40

06:30 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ 07:05
06:50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ - ΔΕΜΕΝΙΚΑ - ΚΟΥΚΟΥΛΙ 07:30
06:55 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΚΟΥΚΟΥΛΙ

07:30

07:20

07:55

07:40 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ 08:20
08:00 08:40
08:10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ 08:50
08:20 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ

09:00

08:40 09:20
09:00 09:40
09:20 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ

10:00

09:40

10:20

10:00 10:40
10:20 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ 11:00
10:40

11:20

11:00 11:40
11:20

12:00

11:40

12:20

12:00 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ 12:45
12:10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12:50
12:20

13:00

12:40

13:20

13:00 13:40
13:20 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ

14:05

13:40 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ

14:25

13:45 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ

14:25

14:00 ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ

14:45

14:10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ

14:50

14:20

15:00

14:40

15:20

15:00 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ 15:40
15:20 16:00
15:40 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ

16:20

16:00 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ

16:40

16:20

17:00

16:40

17:20

17:00

17:40

17:10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ

17:50

17:20

18:00

17:40

18:20

18:00 Επιστροφή ΔΕΜΕΝΙΚΑ

18:40

18:20

19:00

18:40 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ

19:20

18:50 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

19:30

19:00 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ 19:45
19:20

20:00

19:40

20:20

20:00 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ

20:40

20:20

21:00

20:40

21:20

21:00 21:40
21:10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ 21:50
21:20

21:40

21:40 Μετάβαση ΔΕΜΕΝΙΚΑ

22:20

22:00 22:40
22:20 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΘΕΑ 23:00
22:40
Σάββατο
Αφετηρία
801
Όθ. Αμαλίας
Διαδρομή Αφετηρία
804
Οβρυά
Κρητικού - Δεμένικα 05:10
05:45 06:15
06:30

07:05

07:00 07:40
ΑΠΟ καλλιθεα - θεα 08:00
07:30

08:10

08:00

08:40

08:30

09:10

09:00

09:40

09:30

10:10

10:00

10:40

10:30

11:10

10:45 καλλιθεα - θεα 11:25
11:00

11:40

11:30

12:10

12:00

12:40

12:30

13:10

12:40 καλλιθεα - θεα 13:20
13:00

13:40

13:30

14:10

14:00

14:40

14:30

15:10

15:00 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ ΜΙΑ ΩΡΑ

15:40

18:00 18:40
18:30 19:10
19:00 19:40
19:30 20:10
20:00 20:40
21:00 21:40
22:00 22:40
22:40

Δρομολόγια από Δεμένικα: 05:10, 07:05, 10:40.

Δρομολόγια προς Δεμένικα: 14:00.

Κυριακή & Αργίες
Αφετηρία
801
Όθ. Αμαλίας
Αφετηρία
804
Οβρυά
08:30 09:10
10:00 10:40
11:30

12:10

13:00

13:40

11:30 12:10
13:00 13:40
14:30

15:10

16:00 16:40
17:30 18:10
19:00 19:40
20:30 21:10
22:40

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Οβρυά

 • Προς Κέντρο

 • Προς Οβρυά

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.