Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Έκτακτες αλλαγές δρομολογίων από 23 Μαΐου
Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες:

 • 706
  Parking Περιβόλα
 • 706
  Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα
 • 706
  Κόμβος - Parking Περιβόλα

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά, Σαββάτου, Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
706
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 07:20
07:40 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα - Κόμβος 08:00
08:00 Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 08:20
08:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 08:40
08:40 Parking Περιβόλα - Κόμβος 09:00
09:00 Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 09:20
09:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 09:40
09:40 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα - Κόμβος 10:00
10:00 Parking Περιβόλα 10:20
10:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 10:40
10:40 Parking Περιβόλα 11:00
11:00 Parking Περιβόλα - Κόμβος 11:20
11:20 Parking Περιβόλα 11:40
11:40 Κόμβος - Parking Περιβόλα 12:00
12:00 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα 12:20
12:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 12:40
12:40 Parking Περιβόλα 13:00
13:00 Κόμβος - Parking Περιβόλα 13:20
13:20 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα - Κόμβος 13:40
13:40 Parking Περιβόλα 14:00
14:05 Κόμβος - Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 14:25
14:20 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 14:40
14:40 Parking Περιβόλα 15:00
15:00 Κόμβος - Parking Περιβόλα 15:20
15:20 Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 15:40
15:40 Parking Περιβόλα - Κόμβος 16:00
16:00 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα 16:20
16:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 16:40
17:00 Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 17:20
17:20 Parking Περιβόλα 17:40
17:40 Κόμβος - Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 18:00
18:00 Parking Περιβόλα 18:20
18:20 Parking Περιβόλα - Κόμβος 18:40
18:40 Parking Περιβόλα 19:00
19:00 Κόμβος - Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 19:20
19:20 Parking Περιβόλα 19:40
19:40 Parking Περιβόλα - Κόμβος 20:00
20:00 Parking Περιβόλα 20:20
20:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 20:40
20:40 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα - Κόμβος 21:00
21:00 Parking Περιβόλα - Μπεγουλάκι 21:20
21:20 Κόμβος - Parking Περιβόλα 21:40
21:40 Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα 22:00
22:00 Parking Περιβόλα 22:20
22:20 Parking Περιβόλα
22:40 Parking Περιβόλα - Κόμβος 23:00

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.

Έκτακτες αλλαγές δρομολογίων

Ενημερωθείτε για τις έκτακτες αλλαγές δρομολογίων.