Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Αλλαγές δρομολογίων από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες:

 • 702
  Σούλι

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
706
Parking Περιβόλα
Αφετηρία
702 703 704 707
Ερμού
Ανταπόκριση
MINIBUS
06:20

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

07:20
ΒΕΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

07:20
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

07:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ (20ο ΓΥΜΝ)

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

07:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

08:00
ΒΕΤΑ

08:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

08:00
ΚΟΜΒΟΣ

08:20
ΚΟΜΒΟΣ

08:40

ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

08:20
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

08:40
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

08:40
ΒΕΤΑ

09:00
ΒΕΤΑ

09:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

09:00
ΚΟΜΒΟΣ

09:20
ΚΟΜΒΟΣ

09:40

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

09:20
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

09:40
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

09:40
ΒΕΤΑ

10:00
ΒΕΤΑ

10:20

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

10:00
ΚΟΜΒΟΣ

10:20
ΚΟΜΒΟΣ

10:40

ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

10:20
ΒΕΤΑ

10:40
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

10:40
ΒΕΤΑ

11:00
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

11:00
ΒΕΤΑ

11:20
ΒΕΤΑ

11:40

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

11:20
ΚΟΜΒΟΣ

11:40
ΚΟΜΒΟΣ

12:00

ΣΑΡΑΒΑΛΙ

11:40
ΒΕΤΑ

12:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

12:00
ΒΕΤΑ

12:20
ΚΟΜΒΟΣ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

12:20
ΒΕΤΑ

12:40
ΒΕΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ)
ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

12:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

13:00
ΚΟΜΒΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ-ΠΕ-ΠΑ)
ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ

13:00
ΒΕΤΑ

13:20
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

13:20
ΒΕΤΑ

13:40
ΒΕΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΔΕ-ΤΕΤ)
ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

13:45
ΚΟΜΒΟΣ

14:05
ΚΟΜΒΟΣ

14:25

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΝΤΡΟ

14:00
BETA

14:20
ΒΕΤΑ

14:40

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

14:20
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

14:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

14:40
ΒΕΤΑ

15:00
ΒΕΤΑ (ΜΠΑΙΝΕΙ PARKING)

15:20

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

15:10
ΒΕΤΑ

15:30
ΒΕΤΑ

15:50

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ

15:40
ΒΕΤΑ

16:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

16:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ -ΕΚΚΛΗΣΙΑ

16:10
ΚΟΜΒΟΣ

16:30
ΚΟΜΒΟΣ

16:50

ΚΡΗΝΗ

16:40
ΒΕΤΑ

17:00
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

17:10
ΒΕΤΑ

17:30
ΚΟΜΒΟΣ

17:50

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

17:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

18:00
ΒΕΤΑ

18:20

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ -ΣΟΥΛΙ

18:10
BETA

18:30
BETA

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

18:40
ΚΟΜΒΟΣ

19:00
ΚΟΜΒΟΣ

19:20

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

19:10
ΒΕΤΑ

19:30
ΒΕΤΑ

19:50

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

19:40
BETA

20:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

20:10
ΚΟΜΒΟΣ

20:30
ΚΟΜΒΟΣ

20:50

ΚΡΗΝΗ

20:40
ΒΕΤΑ

21:00
ΒΕΤΑ

21:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

21:20
ΚΟΜΒΟΣ

21:40
ΚΟΜΒΟΣ

21:50

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

21:40
ΒΕΤΑ

22:00
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

22:20
ΒΕΤΑ

22:40
ΒΕΤΑ

23:00

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ -ΣΑΡΑΒΑΛΙ

Σάββατο
Αφετηρία
ΕΡΜΟΥ
Αφετηρία
Σαραβάλι
08:00 κι έπειτα ανά 2 ώρες 08:30
20:00 20:30

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.