Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες:

 • 702
  Σούλι

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
Αφετηρία 
702 703 704 706 707
Ερμού
06:20 703 707
Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι - Μπεγουλάκι ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
06:55 704
Κρήνη - Σαραβάλι ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
07:20 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
07:20
Μπεγουλάκι
07:40 706
Μπεγουλάκι
07:40
Μπεγουλάκι
08:00 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
08:00
Κόμβος
08:20 704
Κόμβος - Κρήνη - Σαραβάλι
08:20
Μπεγουλάκι
08:40 706
Βέτα - Parking
08:40
Βέτα
09:00 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
09:00
Κόμβος
09:20 703
Κόμβος - Σαραβάλι
09:20
Μπεγουλάκι
09:40 706
Μπεγουλάκι - Parking
09:40
Βέτα
10:00 702
Βέτα - Εκκλησία - Ποτάμι - Σούλι
10:00
Κόμβος
10:20 704
Κόμβος - Κρήνη - Σαραβάλι
10:20
Βέτα
10:40 706
Βέτα - Parking
10:40
Βέτα
11:00 706
Βέτα - Parking
11:00
Βέτα
11:20 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
11:20
Κόμβος
11:40 704
Κόμβος - Σαραβάλι - Κρήνη
11:40
Βέτα
12:00 706
Μπεγουλάκι - Parking
12:00
Βέτα
12:20 706
Κόμβος - Parking
12:20
Βέτα
12:40 702
Βέτα - Εκκλησία - Ποτάμι - Σούλι ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ)
12:40
Μπεγουλάκι
13:00 704
Κόμβος - Σαραβάλι - Κρήνη ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΤΡ - ΠΕ - ΠΑ)
13:00
Βέτα
13:20 706
Μπεγουλάκι - Parking
13:20
Βέτα
13:40 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ (ΔΕΥ - ΤΕΤ)
13:45
Κόμβος
14:02 704
Κόμβος - Σαραβάλι - Κρήνη
14:00
Βέτα
14:20 706
ΒΕΤΑ - ΣΟΥΛΙ – ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ
14:20
Μπεγουλάκι
14:40 706
Μπεγουλάκι - Parking
14:40
Βέτα
15:00 702
Βέτα - Εκκλησία - Ποτάμι - Σούλι
15:10
Κόμβος
15:30 703
Μπεγουλάκι - Σαραβάλι
15:40
Βέτα
16:00 707
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
16:10
Κόμβος
16:30 705
Κόμβος - Κρήνη
16:40
Βέτα
17:00 706
ΒΕΤΑ - Parking
17:10
Μπεγουλάκι
17:30 703
Κόμβος - Σαραβάλι
17:40
Βέτα
18:00 702
Βέτα - Εκκλησία - Ποτάμι - ΣΟΥΛΙ
18:10
Βέτα
18:30 706
Βέτα - Parking
18:40
Κόμβος
19:00 703
Κόμβος - Σαραβάλι
19:10
Βέτα
19:30 702
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
19:40
Βέτα
20:00 706
Βέτα - Parking
20:10
Κόμβος
20:30 705 706
Κρήνη
20:40
Βέτα
21:00 702
Μπεγουλάκι - Σούλι - Ποτάμι - Εκκλησία
21:20
Κόμβος
21:40 703
Κόμβος - Σαραβάλι
21:40
Βέτα
22:00 706
Βέτα - Parking
22:20
Βέτα
22:40 707
Βέτα - Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΤΡΑ
Σαββάτου
Αφετηρία
702
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
07:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 07:25
08:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 08:25
09:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 09:25
10:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 10:25
11:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 11:25
12:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 12:25
13:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 13:25
14:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 14:25
15:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 15:25
17:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 17:25
19:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 19:25
21:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 21:25
22:40 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 23:00
Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
702 703 704 707
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
08:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 08:30
10:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 10:30
12:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 12:30
14:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 14:30
16:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 16:30
18:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 18:30
20:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 20:30

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.