Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ανανέωση και έκδοση μηνιαίων καρτών για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

Πληροφορίες:

 • 702
  Σούλι

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
706
Parking Περιβόλα
Αφετηρία
702 703 704 707
Ερμού
Ανταπόκριση
MINIBUS
06:20

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

06:55

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΚΡΗΝΗ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ

07:30
ΒΕΤΑ

07:50

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

07:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

08:00
ΒΕΤΑ

08:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

08:10
ΚΟΜΒΟΣ

08:30
ΚΟΜΒΟΣ

08:50

ΚΡΗΝΗ-ΣΑΡΑΒΑΛΙ

08:40
ΒΕΤΑ

09:00
ΒΕΤΑ

09:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

09:10
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

09:30
ΚΟΜΒΟΣ

09:50

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

09:40
ΒΕΤΑ

10:00
ΒΕΤΑ

10:20

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

10:10
ΚΟΜΒΟΣ

10:30
ΚΟΜΒΟΣ

10:50

ΚΡΗΝΗ

10:40
ΒΕΤΑ

11:00
ΒΕΤΑ

11:20

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

11:10
ΚΟΜΒΟΣ

11:30
ΚΟΜΒΟΣ

11:50

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

11:40
ΚΟΜΒΟΣ

12:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

12:10
ΒΕΤΑ

12:30
ΒΕΤΑ

12:50

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

12:40
ΚΟΜΒΟΣ

13:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

13:20

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

13:10
ΒΕΤΑ

13:30
ΒΕΤΑ

13:50

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

13:45
ΚΟΜΒΟΣ

14:05
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

14:25

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΚΡΗΝΗ

14:10
ΒΕΤΑ

14:30
ΚΟΜΒΟΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

14:40
ΒΕΤΑ

15:00
ΒΕΤΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

15:10
ΚΟΜΒΟΣ

15:30
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

ΣΑΡΑΒΑΛΙ

15:40
ΒΕΤΑ

16:00
ΒΕΤΑ


ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

16:10
ΚΟΜΒΟΣ

16:30
ΚΟΜΒΟΣ

ΚΡΗΝΗ

16:40
ΒΕΤΑ

17:00
ΒΕΤΑ


PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

17:10
ΚΟΜΒΟΣ

17:30
ΚΟΜΒΟΣ

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

17:40
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ

18:00
ΒΕΤΑ


ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΟΥΛΙ

18:10
ΒΕΤΑ

18:30
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

18:40
ΚΟΜΒΟΣ

19:00
ΚΟΜΒΟΣ


ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

19:10
ΒΕΤΑ

19:30
ΒΕΤΑ

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

19:40
ΒΕΤΑ

20:00
ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ


PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

20:10
ΚΟΜΒΟΣ

20:30
ΚΟΜΒΟΣ

ΚΡΗΝΗ

20:40
ΒΕΤΑ

21:00
ΒΕΤΑ

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ

21:10
ΚΟΜΒΟΣ

21:30
ΚΟΜΒΟΣ

ΣΑΡΑΒΑΛΙ - ΠΕΤΡΑΔΑΚΙ

21:40
ΒΕΤΑ

22:00
ΒΕΤΑ

PARKING ΠΕΡΙΒΟΛΑ

22:20
ΒΕΤΑ

22:40
ΒΕΤΑ

ΣΟΥΛΙ - ΠΟΤΑΜΙ - ΣΑΡΑΒΑΛΙ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ
Σάββατο
Αφετηρία
ΕΡΜΟΥ
Αφετηρία
Σαραβάλι
08:00 κι έπειτα ανά 2 ώρες 08:30
20:00 20:30
22:00 22:30

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

 • Προς Σούλι

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.