Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες:

 • 601
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο
 • 604
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Ρίο
 • 605
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Άγ. Βασίλειος - Ρίο

609Κέντρο
Τις καθημερινές τα δρομολόγια της γραμμής 601 θα εκτελούνται κατά τις πρωινές ώρες και τις ώρες αιχμής ανά 8 λεπτά.

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
601 604 605
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
609
Νοσοκομείο
05:35 604 Από Καρόλου - Ρίο
06:35 604 Ρίο

06:05

07:05 601 06:35
07:25 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο
07:45 601

07:15

08:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο

07:35

08:25 601

07:35

08:45 601

08:15

09:05 601 08:35
09:25 601

08:55

09:45 601

09:15

10:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 09:35
10:30 601

10:00

10:55 601

10:25

11:20 601

10:50

11:45 601

11:15

12:10 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο

11:40

12:35 601 12:05
13:00 601

12:30

13:25 601

12:55

13:45 601

13:15

14:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 13:35
14:25 601

13:55

14:45 601

14:15

15:05 601

14:35

15:35 601

15:05

16:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 15:35
16:35 601 16:05
17:05 601 16:35
17:35 601 17:05
18:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 17:35
18:35 601 18:05
19:05 601 18:35
19:35 601 19:05
20:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 19:35
20:35 601 20:05
21:10 601 20:40
21:40 601 21:10
22:10 604 Ρίο 21:40
22:40 604 Ρίο 22:10
23:15 604 ΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ

22:40

23:15
Σαββάτου
Αφετηρία
601 604 605
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
609
Νοσοκομείο
05:35 601 06:00
06:30 601 07:15
07:35 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 08:05
08:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 08:35
08:35 601 09:05
09:05 601 09:35
09:35 601 10:05
10:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 10:35
10:35 601 11:05
11:05 601 11:35
11:35 601 12:05
12:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 12:35
12:35 601 13:05
13:05 601 13:35
13:35 601 14:05
14:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 14:35
14:35 601 15:05
15:05 601 15:35
15:35 601 16:05
16:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 16:35
16:35 601 17:05
17:05 601 17:35
17:35 601 18:05
18:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 18:35
18:35 601 19:05
19:05 601 19:35
19:35 601 20:05
20:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 20:35
20:40 601 21:10
21:05 601 21:35
21:35 601 22:05
22:05 604 Ρίο 22:35
22:35 604 Ρίο 23:15
23:15 604 Ρίο
Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
601 604 605
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
609
Νοσοκομείο
06:30 604 Ρίο 07:15
08:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 08:45
09:05 601 09:45
10:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 10:45
11:05 601 11:45
12:05 605 Άγ. Βασίλειος- Ρίο 12:45
13:05 601 13:45
14:05 601 14:45
15:05 601 15:45
16:05 605 Άγ. Βασίλειος- Ρίο 16:45
17:05 601 17:45
18:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 18:45
19:05 601 19:45
20:05 605 Άγ. Βασίλειος - Ρίο 20:45
21:05 601 21:45
22:10 604 Ρίο 22:45
22:40 604 Ρίο 23:15
23:15 604 Ρίο

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Νοσοκομείο

 • Προς Κέντρο

 • Προς Νοσοκομείο

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.