Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Αλλαγές δρομολογίων από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021

Πληροφορίες:

  • 301
    Ζαρουχλέικα

303Θερμοπυλών

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέικα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
05:30 06:00
06:30
06:00 06:50
06:30 07:10
06:55 07:25
07:40
ΚΟΥΚΟΥΛΙ
07:20 08:00
07:30
4ο ΤΕΛ
08:15
07:40

08:30

07:55

08:45

08:10

09:00

08:23

09:13

08:36

09:26

08:49

09:39

09:02

09:52

09:15 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 15 ΛΕΠΤΑ

10:06

13:15
4ο ΤΕΛ
14:20
13:30 14:05
13:45 14:35
14:00
14:20
ΚΟΥΚΟΥΛΙ
14:50
15:05
14:40 15:20
15:00 ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΝΑ 20 ΛΕΠΤΑ 15:40
21:00 21:55
21:20
21:45 22:20
22:10 22:40
22:40
Σάββατο
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών

07:00

07:00

07:30

08:00

08:30

08:20

09:00

08:40

09:30

09:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 10:10

10:20

09:20

10:00

09:40

10:40

10:00

11:00

10:30

11:30

11:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:10

12:20

11:20

12:00

11:40

12:40

12:00

13:00

12:30

13:30

13:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 14:20

14:30

13:30

14:00

14:00 15:30
14:30 15:00
15:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 16:20 16:30
15:30 16:00
16:00 17:00
16:30 17:30
17:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 18:20 18:30
17:30 18:00
18:00 19:00
18:30 20:00
19:00
ΠΛΑΖ
ΑΠΟ ΠΛΑΖ 20:25 20:35
20:00

21:00

21:00

22:00

21:30
22:00

22:40

22:40
Κυριακή από 26/6/2021
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
08:30 09:00
09:00 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 10:00 10:10
10:00 11:00
11:00 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:05 12:15
12:00 13:00
13:00 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 14:05 14:15
14:00 15:00
15:00 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 16:05 16:15
16:00 17:00
17:30 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 18:05 18:15
19:00 ΑΠΟ ΠΛΑΖ 20:25 20:35
21:15 21:45

Διαδρομή - Στάσεις

  • Προς Ζαρουχλέικα

  • Προς Θερμοπυλών

  • Προς Ζαρουχλέικα

  • Προς Θερμοπυλών

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.