Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ανανέωση και έκδοση μηνιαίων καρτών για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

Πληροφορίες:

  • 301
    Ζαρουχλέικα

303Θερμοπυλών

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
05:30 06:00
06:00 06:30
06:30

07:00 ΛΕΥΚΑ

07:20
07:00

07:40

07:20

08:00

08:20

07:40

08:40

08:00

09:00

08:21

09:20 ΛΕΥΚΑ

08:42

09:40

09:03 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 10:00)

10:20

09:24

10:00 ΛΕΥΚΑ

09:45

10:40

10:06

11:00

10:27

11:20

10:48

11:40

11:03 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 12:00)

12:20

11:20

12:00 ΛΕΥΚΑ

11:40

12:40

12:00

13:00

12:20

13:20

12:40

13:40

13:00 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 14:35)

14:55

13:20

13:55

13:40

14:10 ΛΕΥΚΑ

14:25

14:00

14:40

14:20

15:10

14:40

15:30 ΛΕΥΚΑ

15:00 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 16:15)

16:30

15:20

15:50

15:40

16:10

16:00

16:50

16:20

17:10

16:40

17:30 ΛΕΥΚΑ

17:00 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 18:00)

18:10

17:20

17:50

17:40

18:30

18:00

18:50

18:20

19:10

18:40

19:30

19:00 Μετάβαση Πλαζ (Απο ΠΛΑΖ 20:00)

20:10

19:20

19:50 ΛΕΥΚΑ

19:40

20:30

20:00

20:55

20:20

21:15 ΛΕΥΚΑ

20:40

21:40

21:05

22:10

21:30

22:40

21:55
22:15
22:40
Σάββατο
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών

07:00

07:00

07:30

07:50

08:30

08:20

09:00

08:40

09:30

09:00 Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 10:00 10:20
09:20

10:00

09:50

10:40

10:20

11:00

10:40

11:30

11:00 Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 12:00

12:20

11:20

12:00

11:50

12:40

12:20

13:00

12:40

13:30

13:00 Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 14:00

14:20

13:20 14:00
13:50

14:40

14:20

15:00

14:40

15:20

15:00 Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 16:00

16:20

15:15

15:45

15:30

16:05

15:50

16:40

16:15

17:05

16:40

17:30

17:00 Μετάβαση Πλαζ - ΑΠΟ ΠΛΑΖ 18:00

18:20

17:20 18:00
17:50

18:40

18:20

19:00

18:40

19:30

19:00 Μετάβαση Πλαζ- ΑΠΟ ΠΛΑΖ 20:00

20:20

19:30

20:00

20:00

20:45

20:30 21:10
21:00

21:35

21:30

22:05

22:00 22:40
22:40
Κυριακή & Αργίες
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
08:30

09:30

09:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 10.00 10:15
10:00

11:15

11:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 12.00 12:15
12:00

13:15

13:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 14.00

14:15

14:00

15:15

15:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 16.00

16:15

16:00

17:15

16:40
17:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 18.00

18:15

18:00

19:15

19:00 Μετάβαση Πλαζ-Από Πλαζ 20.00

20:15

20:00

21:15

21:00

22:00

22:00 22:40
22:40

Διαδρομή - Στάσεις

  • Προς Ζαρουχλέικα

  • Προς Θερμοπυλών

  • Προς Ζαρουχλέικα

  • Προς Θερμοπυλών

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.