Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ανανέωση και έκδοση μηνιαίων καρτών για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022

Πληροφορίες:

  • 201
    Τ.Ε.Ι. - Ταραμπούρα

  • 202
    Ν. Δρόμος - Συχαινά

Δρομολόγια

Καθημερινές

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 01/08/2022

Αφετηρία
202
ΤΕΙ Ταραμπούρα
Αφετηρία
201
Ν. Δρόμος
06:00

06:20

06:00

06:40

06:30

07:00

06:50

07:20

07:40

07:10

07:55

07:30

08:15

07:50

08:35

08:10

08:55

08:30

09:15

08:50

09:35

09:10

09:55

09:30

10:15

09:50

10:35

10:10

10:55

10:30

11:15

10:50

11:35

11:10

11:55

11:30

12:20

11:50

12:45

12:10

13:10

12:30
12:50

13:35

13:11

14:00

13:32
13:53

14:30

14:14

14:55

14:35

15:20

15:00

15:45

15:30

16:10

16:00

16:35

16:30

17:05

16:55

17:35

17:20

18:05

17:45

18:30

18:10

18:55

18:35

19:20

19:00

19:45

19:25

20:10

19:50

20:40

20:15

21:10

20:40

21:40

21:10

22:10

21:40

22:40

22:10
22:40 23:15
23:15 24:00
Σάββατο
Αφετηρία
202
ΤΕΙ Ταραμπούρα
Αφετηρία
201
Ν. Δρόμος

07:00

07:00

07:30

07:30

08:10

08:40

08:30

09:10

09:00

09:40

09:30

10:10

10:00

10:40

10:30

11:10

11:00

11:40

11:30

12:10

12:00

12:40

12:30

13:10

13:00

13:40

13:30

14:10

14:00

14:40

14:30

15:15

15:00

15:50

15:30
16:00

16:35

16:30

17:10

17:00

17:40

17:30

18:10

18:00

18:40

18:30

19:10

19:00

19:40

19:30

20:10

20:00

20:40

20:40

21:20

21:20

22:00

22:00

22:40

22:40

23:15

23:15

24:00

Κυριακή & Αργίες
Αφετηρία
202
ΤΕΙ Ταραμπούρα
Αφετηρία
201
Ν. Δρόμος
08:30 09:05
10:00 10:35
11:30

12:05

13:00

13:35

14:30

15:05

15:00

15:40

15:30

16:10

16:00 16:40
16:30

17:10

17:00

17:40

17:30 18:10
18:00

18:40

18:30

19:10

19:00 19:40
19:30

20:10

20:00

20:40

20:30

21:10

21:00

21:40

21:30

22:10

22:00

22:40

22:40

23:15

23:15

Διαδρομή - Στάσεις

  • Προς ΤΕΙ - Ταραμπούρα

  • Προς Ν. Δρόμο - Συχαινά

  • Προς ΤΕΙ - Ταραμπούρα

  • Προς Ν. Δρόμο - Συχαινά

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.