Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες:

  • 101
    Εγλυκάδα

104Τερψιθέα

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
101
Ρομάντζα
Αφετηρία
104
Εγλυκάδα
06:20
06:20 06:40
06:50 07:00
07:15
07:25 07:28
07:40 07:40
07:55 κι έπειτα ανά 12 λεπτά 08:00
15:00 κι έπειτα ανά 15 λεπτά 15:00
22:00 22:00
22:20 22:20
22:40 22:40
Σαββάτου
Αφετηρία
101
Ρομάντζα
Αφετηρία
104
Εγλυκάδα
06:30
06:30 07:05
06:50 07:25
07:20 07:55
07:50 08:25
08:10 08:55
08:40 09:25
09:10 09:55
09:40 10:25
10:10 10:55
10:40 11:25
11:10 11:55
11:40

12:25

12:10

12:55

12:40

13:25

13:10

13:55

13:40 14:25
14:10

14:55

14:40

15:25

15:10

15:55

15:40

16:25

16:10

16:55

16:40

17:25

17:10

17:55

17:40

18:25

18:10

18:55

18:40 19:25
19:10

19:55

19:40

20:25

20:10

20:55

20:40

21:25

21:10

22:00

21:35 22:20
22:00 22:40
22:40
Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
101
Ρομάντζα
Αφετηρία
104
Εγλυκάδα
07:00
07:00

07:50

08:00 08:50
09:00 09:50
10:00 10:50
11:00 11:50
12:00 12:50
13:00 13:50
14:00 14:50
15:00 15:50
16:00 16:50
17:00 17:50
18:00 18:50
19:00 19:50
20:00 20:50
21:00 21:50
22:00 22:40
22:40

Διαδρομή - Στάσεις

  • Προς Εγλυκάδα

  • Προς Τερψιθέα

  • Προς Εγλυκάδα

  • Προς Τερψιθέα

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.