Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Πληροφορίες:

 • 706
  Parking Περιβόλα
 • 706
  Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα
 • 706
  Κόμβος - Parking Περιβόλα

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
706
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
07:30 Σούλι 08:00
08:00 Σούλι 08:20
08:30 Κρήνη 08:50
09:00 Σούλι 09:20
09:30 Σαραβάλι 09:50
10:00 Σούλι 10:20
10:30 Κρήνη 10:50
11:00 Σούλι 11:20
11:30 Σαραβάλι 11:50
12:00 Μπεγουλάκι 12:20
12:30 Σούλι 12:50
13:00 Μπεγουλάκι - Σαραβάλι 13:20
13:30 Σούλι 13:50
14:05 Μπεγουλάκι - Σαραβάλι - Κρήνη 14:25
14:30 Σούλι 14:50
15:00 Σούλι 15:20
15:30 Μπεγουλάκι - Σαραβάλι 15:50
16:00 Σούλι 16:20
16:30 Κρήνη 16:50
17:00 Parking Περιβόλα 17:20
17:30 Σαραβάλι 17:50
18:00 Σούλι 18:20
18:30 Parking Περιβόλα 18:50
19:00 Σαραβάλι 19:20
19:30 Σούλι 19:50
20:00 Parking Περιβόλα 20:20
20:30 Μπεγουλάκι - Κρήνη 20:50
21:00 Σούλι 21:20
21:30 Σαραβάλι 21:20
22:00 Parking Περιβόλα 22:20
22:40 Σούλι - Σαραβάλι 23:00
Σαββάτου
Αφετηρία
706
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
07:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 07:25
08:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 08:25
09:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 09:25
10:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 10:25
11:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 11:25
12:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 12:25
13:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 13:25
14:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 14:25
15:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 15:25
17:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 17:25
19:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 19:25
21:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 21:25
22:40 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 23:00
Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
702 703 704 707
Ερμού
Διαδρομή Αφετηρία
701
Parking Περιβόλα
08:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 08:30
10:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 10:30
12:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 12:30
14:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 14:30
16:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 16:30
18:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 18:30
20:00 Σούλι - Ποτάμι - Σαραβάλι 20:30

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.