Ανακοινώσεις

  • Αρχη
  • Ανακοινώσεις
  • Οδηγίες προστασίας του επιβατικού κοινού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
16 Νοεμβρίου 2020

Οδηγίες προστασίας του επιβατικού κοινού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 (Β΄4899/06-11-2020) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί-ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» με το άρθρο 1 της οποίας ορίζονται τα μέτρα προστασίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, που πρέπει να λαμβάνονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς και το επιβατικό κοινό κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόζονται στις μετακινήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο τακτικών αστικών, υπεραστικών και διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών. Η διαδικασία πιστοποίησης των παραβάσεων καθώς και επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων προβλέπονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 12 της ίδιας απόφασης.

Συγκεκριμένα:

  1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, επίσης, για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
  1. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
  1. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.
  1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.

 

Το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ προσθέτει ΕΚΤΑΚΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ προς Άγιο Βασίλειο και ΡΙΟ μέσα απο το χωριό, μέχρι νεωτέρας.