Ανακοινώσεις

  • Αρχη
  • Ανακοινώσεις
  • Οδηγίες προστασίας του επιβατικού κοινού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
03 Μαϊος 2020

Οδηγίες προστασίας του επιβατικού κοινού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ενημερώνουμε το επιβατικό μας κοινό ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3-5-2020 (Β΄1647) κ.υ.α. «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» με το άρθρο 3 της οποίας ορίζονται τα μέτρα προστασίας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, που πρέπει να λαμβάνονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς και το επιβατικό κοινό κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόζονται στις μετακινήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο τακτικών αστικών, υπεραστικών και διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών. Η διαδικασία πιστοποίησης των παραβάσεων καθώς και επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 της ίδιας απόφασης.

Συγκεκριμένα:

  1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, επίσης, για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
  1. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
  1. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.