Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 29 Ιουνίου.
Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο 1

  2610 453 930

 • Τηλέφωνο 2

  2610 323 991

 • 706
  Parking Περιβόλα
 • 706
  Μπεγουλάκι - Parking Περιβόλα
 • 706
  Κόμβος - Parking Περιβόλα

 • 701
  Βέτα Κέντρο
 • 701
  Κόμβος Κέντρο
 • 701
  Μπεγουλάκι Κέντρο

Δρομολόγια

 • Καθημερινά

 • Σαββάτου

 • Κυριακής & αργιών

 Δρομολόγιο 706

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

 • Προς Parking Περιβόλα

 • Προς Κέντρο

Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο 1

  2610 453 930

 • Τηλέφωνο 2

  2610 994 849

 • 608
  Άνω Καστρίτσι

609Κέντρο

Δρομολόγια

 • Καθημερινά

 • Σαββάτου

 • Κυριακής & αργιών

  Δρομολόγια της Γραμμής 608 δεν εκτελούνται Κυριακή και αργίες.

 Δρομολόγιο 608

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Άνω Καστρίτσι

 • Προς Κέντρο

 • Προς Άνω Καστρίτσι

 • Προς Κέντρο

Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο 1

  2610 453 930

 • Τηλέφωνο 2

  2610 994 849

 • 606
  Προάστιο - Καστελλόκαμπος - Porto Rio

609Κέντρο

Δρομολόγια

 • Καθημερινά

 • Σαββάτου

 • Κυριακής & αργιών

 Δρομολόγιο 606

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Porto Rio

 • Προς Κέντρο

 • Προς Porto Rio

 • Προς Κέντρο

Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο 1

  2610 453 930

 • Τηλέφωνο 2

  2610 994 849

 • 607
  Βούντενη
 • 607
  Βούντενη - Μπάλας

609Κέντρο

Δρομολόγια

 • Καθημερινά

 • Σαββάτου

 • Κυριακής & αργιών

  Δρομολόγια της Γραμμής 607 δεν εκτελούνται Κυριακή και αργίες.

 Δρομολόγιο 607

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Βούντενη - Μπάλα

 • Προς Κέντρο

 • Προς Βούντενη - Μπάλα

 • Προς Κέντρο

Χειμερινά δρομολόγια 2019 - 2020

Πληροφορίες

Πληροφορίες:

 • Τηλέφωνο 1

  2610 453 930

 • Τηλέφωνο 2

  2610 994 849

 • 601
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο
 • 604
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Ρίο
 • 605
  Πανεπιστήμιο - Νοσοκομείο - Άγ. Βασίλειος - Ρίο

609Κέντρο

Δρομολόγια

 • Καθημερινά

 • Σαββάτου

 • Κυριακής & αργιών

 Δρομολόγια 601, 604, 605

Τις καθημερινές τα δρομολόγια της γραμμής 601 πυκνώνουν κατά τις ώρες αιχμής και εκτελούνται κάθε 3 με 7 λεπτά.

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Νοσοκομείο

 • Προς Κέντρο

 • Προς Νοσοκομείο

 • Προς Κέντρο

Περισσότερα Άρθρα...

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.