Γραμμές

Με ανανεωμένο στόλο και 10 λεωφορειακές γραμμές, καλύπτουμε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας και των γύρω περιοχών.
Ενημερωμένα δρομολόγια από Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Πληροφορίες:

 • 301
  Ζαρουχλέικα

 • 303
  Θερμοπυλών
 • 303
  Θερμοπυλών - Πλαζ

Δρομολόγια

Καθημερινά
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
05:30 06:00
06:30
06:30 07:00
07:20
07:00 07:40
07:20 08:00
07:40 08:20
08:00 08:40
08:15 09:00
08:30 09:20
08:45 09:40
09:00 Μετάβαση Πλαζ 10:15
09:20 10:00
09:40 10:30
10:00 10:45
10:30 11:20
10:45 11:40
11:00 Μετάβαση Πλαζ 12:20
11:20 12:00
11:40 12:40
12:00 13:00
12:20 13:20
13:00 Μετάβαση Πλαζ 14:15
13:20 14:00
14:00 14:45
14:20 15:05
14:40 15:25
15:00 Μετάβαση Πλαζ 16:15
15:20 15:55
15:40 16:35
16:00 16:55
16:20 17:15
16:40 17:35
17:00 Μετάβαση Πλαζ 18:15
17:20 17:55
17:40 18:35
18:00 18:55
18:20 19:15
18:40 19:35
19:00 Μετάβαση Πλαζ 20:15
19:20 19:55
19:40 20:30
20:00 20:45
20:20 21:00
20:40
21:00 21:40
21:20 22:10
21:40
22:00 22:40
22:40
Σαββάτου
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
06:30 06:30
07:05 07:15
07:40 07:40
08:00 08:00
08:20 08:20
08:40 08:40
09:00
09:00 Μετάβαση Πλαζ 10:15
09:20 09:20
09:40 09:40
10:00 10:00
10:20 10:20
10:40 10:40
11:00 Μετάβαση Πλαζ 12:20
11:10 11:00
11:40 11:20
12:10 11:50
12:40 12:20
13:00 Μετάβαση Πλαζ 14:15
13:10 12:50
13:40 13:20
14:10 14:50
14:40 15:20
15:00 Μετάβαση Πλαζ 16:15
15:10 15:50
15:40 16:20
16:10 16:50
16:40 17:20
17:00 Μετάβαση Πλαζ 18:15
17:10 17:50
17:40 18:20
18:10 18:50
18:40 19:20
19:00 Πλαζ 20:15
19:10 19:50
19:40 20:20
20:10 20:50
20:40 21:20
21:10 22:00
22:00 22:40
22:40
Κυριακής & αργιών
Αφετηρία
303
Ζαρουχλέϊκα
Αφετηρία
301
Θερμοπυλών
07:00
07:00 07:30
08:00 08:30
09:30
09:00 Μετάβαση Πλαζ 10:15
10:00 10:30
11:30
11:00 Μετάβαση Πλαζ 12:20
12:00 12:30
13:30
13:00 Μετάβαση Πλαζ 14:15
14:00 14:30
15:30
15:00 Μετάβαση Πλαζ 16:15
16:00 16:30
17:30
17:00 Μετάβαση Πλαζ 16:15
18:00 18:30
19:30
19:00 Μετάβαση Πλαζ 20:15
20:00 20:30
21:00 21:30
22:00 22:40
22:40

Διαδρομή - Στάσεις

 • Προς Ζαρουχλέικα

 • Προς Θερμοπυλών - Πλαζ

 • Προς Ζαρουχλέικα

 • Προς Θερμοπυλών - Πλαζ

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει. Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β' 2498/19-11-2015). Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή. Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου Ανδρέου 9, 08.00 - 14.00), στα εκδοτήρια και σε πολλά άλλα σημεία πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας επιβαρυμένου εισιτηρίου και από τον οδηγό του λεωφορείου.