ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ
ΑΡΧΙΚΗΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISHΑ.Μ.Ε.Α.
ΖΩΝΗ Α'
ΖΩΝΗ Β'
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Η αστική συγκοινωνία στην Πάτρα χωρίζεται σε δύο ζώνες, Α' και Β'. Τα όρια των ζωνών και τις τιμές των εισιτηρίων τα

καθορίζει αποκλειστικά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις εκάστοτε αποφάσεις που δημοσιεύει.

Απόφαση εν ισχύ αρ. Β-2498/19-11-2015 (ΦΕΚ Β
2498/19-11-2015)


Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για μία μόνο διαδρομή.


Εισιτήρια θα βρείτε στην έδρα της εταιρείας (Αγίου  Ανδρέου 9, 08.00-14.00), στα εκδοτήρια
και σε πολλά άλλα σημεία

πώλησης, όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη πώλησης. Υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτείτε
επιβαρυμένο εισιτήριο και από

τον οδηγό του λεωφορείου.ΑΡΧΙΚΗΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2019ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2018-2019ΕΙΣΙΤΗΡΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑENGLISHΑ.Μ.Ε.Α.